Algemeen

Wijziging Welstandsnota Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland maken bekend dat zij voornemens zijn ten behoeve van het bedrijvengedeelte van Eeserwold (Steenwijk) de gemeenteraad voor te stellen de Welstandsnota Steenwijkerland te wijzigen.

Voor het gebied Eeserwold Werken (Eeser Gaard en Eeser Campus) zijn nu het welstandsbeleid en de welstandscriteria van het Beeldkwaliteitsplan Eeserwold (versie februari 2005, vastgesteld 14-6-2005 van toepassing. Voorgesteld wordt om de onderdelen van het Beeldkwaliteitplan Eeserwold van februari 2005, die betrekking hebben op de gebieden Eeser Gaard en Eeser Campus, te vervangen door een nieuw Beeldkwaliteitsplan (Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Eeserwold, d.d. 6-7-2021).
 
Het concept van deze wijziging van de Welstandsnota Gemeente Steenwijkerland ligt van 4-8-2021 t/m 14-9-2021 ter inzage in het gemeentehuis in Steenwijk.
T/m 14-9-2021 kunnen ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, dan wel mondeling, hun zienswijzen naar voren brengen. 

 

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Bishoy Fayek Aziz Kolta, 19-08-1980 per 21-06-2021 (voornemen) 
Kamieniarz, S, 10-03-1984 per 21-06-2021 (voornemen) 
van Rosmalen, R, 07-07-1981 per 21-06-2021 (voornemen) 
Sütő, R, 22-10-1977 per 21-06-2021 (voornemen) 
T/m 08-09-2021 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.