Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvraag evenementenvergunning

De Bult, Fredeshiem, Eiderberg 2, Vreemde Vogels op 26-8, 27-8, 28-8, 2-9, 3-9 en 4-9-2021 van 20.00 - 23.00 uur
De stukken liggen t/m 19-8-2021 ter inzage. T/m 19-8-2021 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen. 
 

Verleende ontheffing(en) geluid

De Bult, Bultweg 8, voor live muziek op 14-8-2021, vanaf 15.00 tot uiterlijk 1.00 uur (21-7-2021)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar maken.