Bestemmingsplannen

Kennisgeving gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan ‘Giethoorn, Loswal – Kerkweg’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland maakt bekend dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 juli 2022 (zaaknummer 202003296/1/R3) en ECLI:NL:RVS:2022:2073) uitspraak heeft gedaan inzake ingesteld beroep tegen het besluit van de raad van de gemeente Steenwijkerland van 21 april 2020. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt