Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Basse, Gheerdinge, Westenwold vanaf huisnummer 29 tot de Basserweg en Voshoek vanaf Westenwold tot Gheerdinge op 03-09-2022 van 09.00 uur tot 19.00 uur.
Steenwijk, Onnastraat, vanaf de Onnadwarsstraat tot aan kruising Markt/Gasthuisstraat op 25-08-2022 vanaf 20.00 uur tot 03.00 uur (Nacht van Steenwijk)
Vrouwenstraat op 10-08-2022 van 08.00 uur tot 20.00 uur (Kopje Cultuur)
Vollenhove, Rotonde Weg van Rollecate op 24, 25 en 29-08-2022 (opbouw tribunes Bloemencorso)
Groenestraat (gedeelte tussen Landpoortsteeg en kruising Voorpoort), Voorpoort, Kerkstraat, Bentstraat (gedeelte tussen Bisschopstraat en Kerkstraat) de Bisschopstraat, de Weg van Rollecate (gedeelte tussen R.K. kerkhof en Flevoweg), Doelenstraat, gedeelte Gasthuisstraat, gedeelte Clarenberglaan (tussen Voorpoort en Doelenstraat inclusief kruising), Franse Pad, en alle aansluitende/verbindingsstegen, Produktieweg en de Weijert (gedeelte tussen Industrieweg en Weg van Rollecate) en parkeerterrein De Burght op 27-08-2022 vanaf 07.00 uur tot 00.00 uur en Parkeerplaats Coop Kerssies / Aldi vanaf 26-08-2022 om 21.00 uur tot 27-08-2022 om 00.00 uur (Bloemencorso)


Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Hogewal 40, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt