Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen verkoop grond

De gemeente heeft het plan om grond naast en achter Het Bolwerk 24 te Steenwijk te verkopen aan de heer Verheije en mevrouw de Coo uit Steenwijk. 
Het gaat om:
-    een strook grond naast het perceel Het Bolwerk 42 in Steenwijk, deel uitmakend van het perceel kadastraal bekend gemeente Steenwijk sectie A, nr(s). 1404, groot circa 161 m², en
-    een strook grond aan de achterzijde van het perceel Het Bolwerk 42 in Steenwijk, deel uitmakend van het perceel kadastraal bekend gemeente Steenwijk sectie A, nr(s). 1404, groot circa 152 m², 
De kopers zijn de enige gegadigden voor deze grond omdat de grond grenst aan hun eigendom Het Bolwerk 24 in Steenwijk. Er zijn geen andere aangrenzende eigenaren die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze percelen grond.
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de vestiging van het recht van erfpacht verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Dam, woonconsulent /economische zaken, Team Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente, telefoon 0521 -538 500 en e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. grond nabij het Bolwerk 24.