Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit 

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen: 
Steenwijk, Lange baan 16b, starten bedrijf Riha techniek 

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.