Verkeer en vervoer

Verkeersbesluit

Ossenzijl, nabij Waterstaete 1, aansluiten vakantiepark Waterstaete op Ossenzijlerweg.
Steenwijkerland, nabij diverse locaties, realiseren parkeerplaatsen elektrisch laden.
Vollenhove, nabij Achter de Hare 5, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt