Protocol huisbezoek IGSD 2017

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
12-12-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 30 november 2017 het protocol huisbezoek IGSD 2017 vast. Dit onder gelijktijdige intrekking van het protocol huisbezoek dat als bijlage onderdeel uitmaakte van het beleidsplan hoogwaardig handhaven 2012-2013.

Het protocol huisbezoek is geactualiseerd. Het protocol geeft aan op welke wijze huisbezoeken door medewerkers van de IGSD worden afgelegd.
 
U vindt het protocol terug op de website www.igsd-sw.nl. Ook ligt deze gedurende 6 weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).