Voornemen vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai Veneweg 39 Wanneperveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7946LC 39
Publicatiedatum
20-12-2017
Einddatum
30-01-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders zijn van plan een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai voor een gecombineerde ontwikkeling van wonen en verblijfsrecreatie in de vorm van bed & breakfast, een boomhut en 3 safaritenten aan de Veneweg 39 te Wanneperveen.

De stukken liggen van 20 december 2017 t/m 30 januari 2018 ter inzage (1).

Reageren?

Over het voornemen kunnen belanghebbenden t/m 30 januari 2018 bij voorkeur schriftelijk of mondeling hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).