Algemeen

Commissie bezwaarschriften   

 Commissie bezwaarschriften op 17 december 2018, Vendelweg 1, Steenwijk
 Agenda
19.15 uur: bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een zonnepark op locatie Eekstraat te Oldemarkt
De stukken liggen tot en met 17 december 2018 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 18 december 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

18 december 2018     Raadsvergadering, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur / Raadsinformatie