Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse, Boslaan 1, vervangen achterdak door nieuwe opbouw (04-12-2018)
De Pol, Woldweg 2, starten B&B met lichte horeca (23-11-2018)
Giethoorn, Binnenpad 21, plaatsen zonnepanelen (04-12-2018)
Giethoorn, Oude kerkweg, vervangen brug kruising Oude kerkweg / Truilpad (04-12-2018)
Giethoorn, Rietkragge 32, bouwen woning (28-11-2018)
Kallenkote, De Wulpen 6, bouwen schuur (04-12-2018)
Paasloo, Binnenweg 12-56, uitbreiden recreatiewoning (20-11-2018)
Sint Jansklooster, Leeuwte 3, plaatsen dakkapel (26-11-2018)
Steenwijk, Lange baan 5, uitbreiden bedrijfspand (27-11-2018)
Steenwijk, Markt 20, realiseren doorgang tussen nr. 18-20 (02-12-2018)
Steenwijk, Steenwijkerdiep, kappen 2 berken achter nr. 50C en F (21-11-2018)
Steenwijk, Willem de Zwijgerstraat 9, plaatsen 3 binnenwanden (03-12-2018)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Havezatherweg 1, aanleg wandelpad tegenover Havezatherweg 1 (03-12-2018)
Blankenham, Hammerdijk 27, aanleggen inrit tussen nr. 27 en nr. 28 t.b.v. Hammerdijk 29 (03-12-2018)
Kuinre, Bouwdijk 1, opstellen antenne-opstelpunt t.b.v. mobiel netwerk (29-11-2018)
Sint Jansklooster, Molenkamp 15, plaatsen dakkapel (04-12-2018)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 3c, bouwen bouwwerk (03-12-2018)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).