Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:

Giethoorn, Jonenweg 1c, wijzigen watersportbedrijf (11-12-2018)
Giethoorn, Oeverweg 2, toevoegen melkstal aan bedrijf (03-12-2018)
Steenwijk, Broekslagen 3, uitbreiden bedrijf met demontage van tweewielige motorvoertuigen (16-11-2018)
Steenwijk, Koematen 2a, starten BSO en speelparadijs (15-11-2018)
Tuk, Boterweg 2, vergroten werkplaats en veranderen kantine/kantoorruimte Kelders Kooien (21-11-2018)
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 58, uitbreiden ligboxenstal, verschuivingen met dieren en bouwen werktuigenberging (11-12-2018)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.