Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Kuinderdijk 1, kappen wilg (05-12-2018)
Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, plaatsen houten veranda met bergruimte en overkapping (09-12-2018)    
Giethoorn, Binnenpad 71, verhuren authentieke Gieterse punters (09-12-2018)    
Kalenberg, Kalenberg Zuid 44, kandelaberen es (11-12-2018)    
Paasloo, langs Binnenweg 12 - 19, kappen 3 bomen (05-12-2018)
Vollenhove, schuin tegenover Haven 15, plaatsen kunstwerk (10-12-2018)    
Wanneperveen, Wethouder Vosstraat 2, aanbouwen keuken (06-12-2018)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Oude Kerkweg, vervangen brug (11-12-2018)
Giethoorn, Molenweg 29, starten Bed & Breakfast (11-12-2018)
Oldemarkt, Burgemeester Kuiperslaan 15, kappen kersenboom (12-12-2018)    
Steenwijk, Molenstraat 9, bouwen portaal met trapopgang (11-12-2018)    
Steenwijk, De teeme 32, wijzigen voorgevel (06-12-2018)    
  

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
 

Blokzijl, Kuinderdijk 5, vernieuwen vergunning voor minicamping

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BZLKuinderdijk5OV-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/A0A6C9D4-7305-45BB-A09F-D87C539F2406/
 

Paasloo, Oosterdallaan 2, vernieuwen vergunning voor minicamping

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.PSLOosterdallaa2OV-VA01  

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/BFF2BB23-E235-4A87-A4C6-2AE87EFBC00F/
 

Wanneperveen, Veneweg 71, vernieuwen vergunning voor minicamping

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.WNPVeneweg71OV-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/16577B55-35B4-422E-A22F-CBFEAAC00D9E/
 

Wetering, Wetering West 77, vernieuwen vergunning voor minicamping

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.WTRWeteringwes77OV-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/11F28D53-8316-423A-874A-4E2B83DB5C7F/
 

De stukken liggen van 19 december 2018 t/m 30 januari 2019 ter inzage (1).

 

Reageren?

T/m 30 januari 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
 

Eesveen, Eesveenseweg 67, splitsen kavel in agrarisch- en woongedeelte inclusief verplaatsen bouwvlak

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.ESVeesveensewg67OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/097394B2-9941-4946-8FDC-A443171D2848/
 

Sint Jansklooster, Kadoelen 11a, splitsen woonboerderij

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJkadoelen11aOV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/FBD59EAB-DAF5-49DA-B8C7-F2D7DC3F84CE/

De stukken liggen van 19 december 2018 t/m 29 januari 2019 ter inzage (1).


Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 29 januari 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).