Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Groenestraat 10 en 12, realiseren parkeerplaatsen met laadpaal op parkeerterrein naast De Ploats
Giethoorn, nabij Eendrachtsplein, verplaatsen 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
Steenwijk, nabij Dieptol 66, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Jan Steenstraat 14, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Parkstraat 31, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Prinses Irenestraat 10, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Verlaatseweg 71, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Waardeel 43, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Heilige Geeststeeg 10, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 19-12-2018 t/m 29-01-2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 29-01-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).