Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baarlo /Belt Schutsloot /Blokzijl /Sint Jansklooster /Steenwijk /Vollenhove / Wanneperveen /Zuidveen, verschillende locaties, kappen en herplant essen (13-12-2018)
Blokzijl, langs water bij Wilhelminastraat 1, kappen en herplant essen (14-12-2018)
Giethoorn, verschillende locaties, kappen en herplant essen (13-12-2018)   
Ossenzijl, IJsselham en Oldemarkt, verschillende locaties, kappen en herplant essen (13-12-2018)    
Scheerwolde/Steenwijkerwold, verschillende locaties, kappen en herplant essen (13-12-2018)   

De essen worden gekapt vanwege de essentaksterfte (veroorzaakt door een schimmel in de boom). Kijk voor meer informatie op www.steenwijkerland.nl/essentaksterfte

De Bult /Eesveen /Giethoorn /Onna /Scheerwolde /Steenwijk /Tuk /Willemsoord, verschillende locaties, kappen en herplant bomen (14-12-2018)
Giethoorn, Binnenpad 62, kappen veldesdoorn, els en twee essen (17-12-2018)
Vollenhove, Groenestraat 24, wijzigen keuken door doorbraak muur (13-12-2018)   
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 21, plaatsen zonnepanelen op bijgebouw (12-12-2018)
Onna, Achterweg 4, plaatsen 2 tijdelijke woonunits (12-12-2018)
Steenwijk, Divisie 18, bouwen woning (13-12-2018)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 83, splitsen woning (17-12-2018)
Vollenhove, Drostenbos 4, uitbreiden woonboerderij (17-12-2018)
Vollenhove, Oppen Swolle 1A, omvormen Firezone tankstation naar Esso Express (14-12-2018)   

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).