Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Blokzijlseweg nabij Oeverweg 8, kappen 4 zieke essen (21-11-2018)
Giethoorn, Hazelaar 36, bouwen woning (21-11-2018)    
Giethoorn, Vlier 14, bouwen woning (20-11-2018)
Onna, Achterweg 4, plaatsen 2 tijdelijke woonunits (26-11-2018)
Steenwijk, De teeme 32, wijzigen gevel (19-11-2018)
Steenwijk, Gasthuislaan, kappen 4 bomen en herplanten 3 bomen park Rams Woerthe (23-11-2018)
Steenwijk, Gasthuislaan 86, plaatsen reclamebord (25-11-2018)
Steenwijk, Steenakkers 3, bouwen opslag (16-11-2018)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg, kappen en herplanten lindeboom begraafplaats (23-11-2018)
Vollenhove, Drostenbos 4, uitbreiden woonboerderij (22-11-2018)
Vollenhove, Oppen Swolle 1a, omvormen Firezone tankstation naar Esso Express (21-11-2018)    
Vollenhove, Groenestraat en Laan van Toutenburgh, kappen 8 bomen park Old Ruitenborgh (23-11-2018)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, Baarsweg 5, kappen 8 bomen (22-11-2018)    
Giethoorn, Eendrachtsplein 4, plaatsen handelsreclame (27-11-2018)
Giethoorn, Noorderpad 20, starten Bed & Breakfast (22-11-2018)
Oldemarkt, de Klokkemaat 1, plaatsen dakkapel (22-11-2018)    
Onna, Achterweg 4, bouwen kapschuur (23-11-2018)    
Sint Jansklooster, Zuurbeek 18, verlengen aanvraag tijdelijke unit (26-11-2018)    
Vollenhove, Schouw 6, bouwen woning (27-11-2018)     

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.  
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Ossenzijl, Waterstaete 2, bouwen woning (27-11-2018)
Steenwijk, Tukseweg 62 en 64, aanleggen tijdelijk parkeerterrein en kappen 5 bomen (22-11-2018)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).