Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Wolterholten 1, kappen 2 bomen (28-11-2019)        
Giethoorn, Binnenpad 52, plaatsen PV-panelen op botenhuis (27-11-2019)
Giethoorn, Oude Kerkweg, vervangen duiker bij brug (29-11-2019)
Paasloo, Paasloërweg 31, verlengen kapschuur (01-12-2019)
Paasloo, Spinnerslaan 1, herbouwen woonhuis (27-11-2019)
Sint Jansklooster, Bergkampen 20, bouwen stal (28-11-2019)
Sint Jansklooster, Kloosterweg 7, aanpassen kozijnen (01-12-2019)
Sint Jansklooster, Leeuwte 30a, tijdelijk gebruiken chalet t.b.v. toerisme en werknemers (27-11-2019)
Steenwijk, Appelhofshoeve 23, bouwen aanbouw t.b.v. slaapkamer (07-11-2019)
Steenwijk, Middenweg, kappen 2 eiken sportpark De Groene Long (28-11-2019)
Steenwijk, Landgoedallee 54, bouwen woning (27-11-2019)
Steenwijk, Middenweg 12, starten dagbesteding kantine vv Steenwijk (03-12-2019)
Steenwijk, P.C. Hooftstraat 21, plaatsen dakkapel op voordakvlak (28-11-2019)
Vollenhove, Oldenhof/Engelse bosje, aanpassen waterhuishouding (29-11-2019)
Wanneperveen, Driftlakenseweg (perceel achter Roekebosscheweg 2), kappen diverse bomen en herinrichting perceel (21-11-2019)        
Wanneperveen, hoek Veneweg en Veldweg, plaatsen afrastering (26-11-2019)        
Wanneperveen, Van Blankenweg 3, plaatsen dakopbouw (30-11-2019)        

      

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Burgemeester Van Ommerenweg 5, bouwen woning (04-12-2019)
Sint Jansklooster, Van Ommenstraat 39, bouwen berging (04-12-2019)
Steenwijk, Onnadwarsstraat, plaatsen keerwand en aanbrengen klinkers (28-11-2019)
Steenwijk, Ruxveenseweg 6, plaatsen lichtmasten, reclamezuilen en vlaggenmasten (04-12-2019)
Vollenhove, Schouw 1, bouwen woning (04-12-2019)      

     
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Molenweg 29, kappen boom (11-09-2019)
Kuinre, Bouwdijk 1, moderniseren reeds aanwezige antenne-installatie (11-09-2019)        
Willemsoord, Paasloregel, herinrichten Steenwijkerweg gelegen tussen Bentekamp en grens met gemeente Westellingwerf (10-10-2019)        

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
De Bult, Duivenslaagte 2, brandveilig gebruik Fletcher de Eese

De stukken liggen van 11 december 2019 t/m 21 januari 2020 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 21 januari 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).