Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Sint Jansklooster, Schaarweg 22, wijzigen stalsysteem en vee aantal (06-12-2019)
Vollenhove, Weg van Rollecate 19, aanleggen gesloten bodemenergiesysteem (02-12-2019)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.