Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, tegenover Zuiderkade 4, kappen linde (06-12-2019)
De Pol; Generaal van de Boschweg en Lohnislaan, Eesveen; Van Karnebeeklaan, Giethoorn; Brink en Cornelisgracht, Kallenkote Kallenkote, Marijenkampen; Heideveldsweg, Oldemarkt; Burgemeester van Gerrevinklaan en Koningin Julianaweg, Sint Jansklooster; Halleweg, Heetveld, Kadoelen, Leeuwte en Schaarweg, Steenwijk; De Kampzoom, Onnase Doodweg, Oostercluft, Stationsplein en Vendelweg, Vollenhove; Haven en Schaarweg, Wanneperveen; Nieuwe Dijk en Veneweg, Willemsoord; Koningin Wilhelminalaan en Paasloregel, kappen 36 bomen (06-12-2019)
Kuinre, Wyberbuurseweg 3, bouwen ijsclubgebouw (27-11-2019)
Giethoorn, Noorderpad 15, starten Bed & Breakfast (06-12-2019)
Sint Jansklooster, Leeuwte 81, kappen Abies (06-12-2019)
Steenwijk, Olde Wheemestraat 2 t/m 6, Preistingestraat 42 t/m 54, Balterstraat 15 t/m 21, Balterstraat 8 t/m 42, Cueperstraat 4 t/m 11, Bentingestraat 2 t/m 12, Bentingestraat 7 t/m 41, renoveren huurwoningen (04-12-2019)
Steenwijk, Pluggematen 8,
bouwen 2 variantloodsen  (05-12-2019)        
Vollenhove, Kerkstraat 6, wijzigen functie winkel naar wonen (06-12-2019)      
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 92, bouwen bijgebouw en botenhuis (06-12-2019)        
Sint Jansklooster, Bovenkruier 5, bouwen woning (09-12-2019)
Sint Jansklooster, Leeuwte 30a, tijdelijk gebruiken chalet t.b.v. Bed & Breakfast (05-12-2019)
Sint Jansklooster, Schaarweg 22, beperkte milieutoets voor wijzigen varkensstallen (09-12-2019)
Steenwijk, De strekel 4, uitbreiden woning (05-12-2019)        
Steenwijk, Het Bolwerk 55, plaatsen dakkapel (10-12-2019)        
Wanneperveen, Veneweg 25, starten Bed & Breakfast en aanpassen gevel (11-12-2019)    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Jonenweg 7, uitbreiden accommodatie (10-12-2019)        
Kuinre, Bouwdijk 1, moderniseren reeds aanwezige antenne-installatie (28-11-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).