Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

3 januari 2020  

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Gavril, C., 14-01-1991 per 13-11-2019 (voornemen)

T/m 23-01-2019 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

Bekendmaking Organisatiebesluit gemeente Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders hebben op 3 december 2019 het Organisatiebesluit gemeente Steenwijkerland vastgesteld. In dit organisatiebesluit is op hoofdlijnen vastgelegd wat de structuur en de werkwijze is van de organisatie en hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld zijn. Het besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 304634, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het Organisatiebesluit gemeente Steenwijkerland treedt op 1 januari 2020 in werking.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.