Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroïnkweg op 6 januari 2020 tussen 7.00 uur en 17.00 uur afgesloten  voor lang vrachtverkeer (> 10 m) in verband met verbouwingswerkzaamheden. Er wordt een kraan geplaatst op de weg ter hoogte van nr. 20.
 

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Jacob Catsstraat 3, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Thorbeckestraat 15C, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Wanneperveen, nabij Lozedijk, instellen geslotenverklaring voor vrachtauto’s

De stukken liggen van 01-01-2020 t/m 11-02-2020 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 11-02-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).