Omgevingingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Kerklaan 10, verbouwen woning en bouwen berging (08-12-2020)
Blokzijl, Scheepsdiep 30, bouwen loods (08-12-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 125a, bouwen school (02-12-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 143, plaatsen dakopbouw (02-12-2020)
Giethoorn, Binnenpad en Vermaningspad, herplanten 12 bomen (04-12-2020)
Giethoorn, Binnenpad 84, kappen boom (03-12-2020)
Giethoorn/Vollenhove, Beulakerweg en Flevoweg, kappen 5 bomen langs N334 en N762 (08-12-2020)
Oldemarkt, Steenwijk en Steenwijkerwold, gemeentelijke begraafplaatsen, kappen en herplant 3 bomen (03-12-2020)
Sint Jansklooster, Barsbeek 29, uitbreiden woning (08-12-2020)
Sint Jansklooster, nabij fietstunnel Leeuwte, plaatsen kunstwerk (07-12-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 30a, gebruiken chalet t.b.v. Bed & Breakfast (30-10-2020)
Steenwijk, Meppelerweg 65, brandveilig gebruik Thomashuis (08-12-2020)
Vollenhove, tegenover Bisschopstraat 14, kappen linde (04-12-2020)
Vollenhove, Groenestraat 24, verbouwen Old Ruitenborgh (04-12-2020)        
Vollenhove, Schouw 5 en 7, bouwen twee-onder-een-kapwoning (04-12-2020)        

       
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Buitensingel 18, bouwen woning (07-12-2020)
Wanneperveen, Veneweg 43, bouwen aanbouw (02-12-2020)    

    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg, onderhoud plegen fietspad (03-12-2020)
Oldemarkt, Steenstraat 4, bouwen kapschuur (02-12-2020)
Steenwijk, Acaciastraat 1 t/m 47, Bloemstraat 32 t/m 46 en Lijsterbesstraat 2 t/m 42, bouwen 53 woningen (02-12-2020)
Steenwijk, Matthijs Kiersstraat 2 en 4, bouwen twee-onder-een-kapwoning (07-12-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 164, starten Bed & Breakfast (08-12-2020)        
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 3C, bouwen volières (03-12-2020)        
Witte Paarden, nabij Witte Paarden 9, bouwen spoorviaduct (08-12-2020)        
Zuidveen, Zuidveenseweg 31, bouwen woning (07-12-2020)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor een rijksmonument:
Vollenhove, Bisschopstraat 27 en 29, gezamenlijke aanpassing achtergevel

De stukken liggen van 16 december 2020 t/m 26 januari 2021 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 26 januari 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Paasloo, Paasloërweg 4, omzetten deels agrarisch gronden naar bestemming wonen

De stukken liggen van 16 december 2020 t/m 26 januari 2021 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.PSLpaasloerweg4OV-ON01  

De bestanden zijn beschikbaar op:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.PSLpaasloerweg4OV-ON01 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 26 januari 2021  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).