Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluiten


Blokzijl, nabij Zuiderstraat 36, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij de Rikking 150, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Steenwijk, nabij Oostwijkstraat 8, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen

De stukken liggen van 16-12-2020 t/m 26-01-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via:

Blokzijl, nabij Zuiderstraat 36, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65383.html

Steenwijk, nabij de Rikking 150, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65900.html

Steenwijk, nabij Oostwijkstraat 8, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65824.html 

 

Reageren?

T/m 26-01-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).