Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Hogewal 84, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Prinses Irenestraat 111, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Rozenstraat 7, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijkerwold, nabij Vredenburg 44, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Visschersstraat 29, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 02-12-2020 t/m 12-01-2021 ter inzage (1). U kunt ze ook digitaal bekijken. Dit kunt u inzien via:

Visschersstraat 29,  Vollenhove: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62788.html

Vredenburg 44, Steenwijkerwold: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62783.html

Hogewal 84, Steenwijk: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62742.html

Rozenstraat 7, Steenwijk: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62733.html

Prinses Irenestraat 111, Steenwijk: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62593.html

 

Reageren?

T/m 12-01-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).