Algemeen

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Remmers, J.N., 31-01-1993 per 09-11-2020
Miedzianowski, M.M., 09-04-1981 per 09-11-2020

T/m 21-01-2021 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.
 

Bekendmaking vaststelling nadere regels isolatiesubsidie doe-het-zelf-initiatieven Steenwijkerland 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 november 2020 de nadere regels isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven Steenwijkerland 2020 vastgesteld. Met deze subsidiemaatregel worden doe-het-zelf-initiatieven om te komen tot een betere isolatie van woningen gestimuleerd. De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 329367, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling is in werking getreden op 15 december 2020.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling Nadere regels inwonersinitiatieven 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 oktober 2020 de nadere regels inwonersinitiatieven 2020 vastgesteld. Middels deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt voor het stimuleren van inwonersinitiatieven en het bevorderen van het kernen en wijkenbeleid. De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 329752, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling is in werking getreden op 15 december 2020.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).