Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning   

Blokzijl, Kuinderdijk 1, kappen wilg (16-12-2020)
Blokzijl, Lage Wal 17, starten Bed & Breakfast (11-12-2020)
De Bult, Bultweg 2A, kappen beuk (15-12-2020)
De Bult, Duivenslaagte 2-011, bouwen aanbouw (15-12-2020)
Giethoorn, Binnenpad, Kerkweg, Molenweg en Zuiderpad, kappen 8 bomen (11-12-2020)
Giethoorn, Vlier 20 en 22, bouwen twee-onder-een-kapwoning (14-12-2020)
Giethoorn, Vlier 31 en 33, bouwen twee-onder-een-kapwoning (15-12-2020)
Marijenkampen, Marijenkampen 23, bouw uitbouw (16-12-2020)
Oldemarkt, Windsingel 3, 18 en 26 en ’t Butent 28b, bouwen 4 vrijstaande woningen (14-12-2020)    
Sint Jansklooster, nabij Barsbeek 21, graven watergang (11-12-2020)
Sint Jansklooster, Kloosterweg 46, verhogen voordeur (15-12-2020)
Steenwijk, Bataljon 6 en 6a, bouwen twee-onder-een-kapwoning (14-12-2020)
Steenwijk, Hooilandenallee, bouwen woning (15-12-2020)
Steenwijk, Koningstraat 6, verbouwen en functiewijziging pand (15-12-2020)
Vollenhove, David van Bourgondiëstraat 45, bouwen opbouw op garage en bouwen carport (13-12-2020)
Vollenhove, Oppen Swolle 1a, bouwen bedrijfswoning met kantoor en werkplaats (16-12-2020)
Vollenhove, Van Haersoltelaan 22, bouwen schuur (11-12-2020)        
Wanneperveen, nabij Veneweg 158, bouwen schuurwoning en schuur (11-12-2020)
        

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Binnenpad, vervangen bruggen GNVB 26 en 28 (09-12-2020)
Wanneperveen, Veneweg 290-001, plaatsen dakkapel (09-12-2020)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Jan van Nassauweg 18, bouwen loods (11-12-2020)
Oldemarkt, Poestpad 8, bouwen opslag loods (09-12-2020)
Sint Jansklooster, nabij Barsbeek 21, graven watergang (15-12-2020)
Steenwijk, Buitensingel 12, plaatsen tijdelijke woonunit (10-12-2020)        
Steenwijk, Gasthuisstraat 3, verbouwen woon-winkelpand naar wonen (10-12-2020)
Steenwijk, Meppelerweg 113, wijzigen gevel (10-12-2020)
Steenwijk, Mr. Zigher ter Steghestraat 9, plaatsen reclamebord (10-12-2020)
Tuk, Tukseweg 150, vernieuwen achterhuis (11-12-2020)
Vollenhove, De Voorst 6, bouwen paviljoen en vergroten haven (11-12-2020)        
Vollenhove, Noordwal, aanbrengen betonnen fietsverbinding tussen Bentenpad en Bentendijkpad (28-11-2019)
Vollenhove, Van Haersoltelaan 2, plaatsen dakkapel (10-12-2020)
Wanneperveen, Veneweg 230, vernieuwen achterhuis (09-12-2020)
Wanneperveen, Veneweg 251j, vervangen woonark (09-12-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 276A, tijdelijke vergunning snackmobiel De Snelle Hap (11-12-2020) 
  

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).