Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Blauwehandseweg, ontheffing plaatsen snackmobiel (02-12-2020)        
Giethoorn, Beulakerweg 131c, vervangen woning door nieuwbouw  (21-12-2020)        
Giethoorn, Rietkragge 4, uitbreiden woning, bouwen bijgebouw (18-12-2020)        
Giethoorn, Rietkragge 12, bouwen woning (17-12-2020)        
Oldemarkt, Windsingel, bouwen woning (16-12-2020)        
Paasloo, Hooiweg 3a, bouw biggenstal Paasloo (18-12-2020)
Sint Jansklooster, Kadoelen 21, houden van meelwormen (21-12-2020)        
Steenwijk, Buitensingel 9, bouwen  woning (21-12-2020)
Steenwijk, Burgemeester H. G. Reinenstraat 3, Vervanging Carport (17-12-2020)        
Steenwijk, De Vesting, bouwen appartementen, (18-12-2020)
Steenwijk, Landgoed De Woldberg, kavel 02, bouwen woning 18-12-2020)        
Steenwijk,Landgoed De Woldberg, kavel 10, bouwen woning (18-12-2020)        
Steenwijk, Landgoed De Woldberg, kavel 63 , bouwen woning (18-12-2020)        
Steenwijk, Korporaal 18, bouwen woning Steenwijk (18-12-2020)
Steenwijk, Korporaal 27, bouwen woning (18-12-2020)        
Steenwijk,  JW Frisolaan, bouwen woning (18-12-2020)        
Steenwijk, Onnastraat 30, verbouwen woning (18-12-2020)
Steenwijk, Sluisweg, bouwen appartementen (18-12-2020)
Steenwijk, Stationsstraat 10, bewonen pand (17-12-2020)        
Steenwijk, Waardeel 88, bouwen carport (18-12-2020)
Steenwijkerwold, Blaankamp 3, bouwen twee appartementen (21-12-2020)
Wanneperveen, Nieuwe Dijk 2, het aanleggen kabels ten behoeve van elektra (17-12-2020)
Wetering, Wetering West 57, bouw folly (21-12-2020)
Willemsoord, Annie Klijzinglaan, bouwen woning met garage (18-12-2020)

    
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Beulakerweg 7, kappen es (21-12-2020)        
Giethoorn, Jonenweg 29a, kappen es (21-12-2020)       
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Molenweg 3, starten Bed & Breakfast (16-12-2020)        
Giethoorn, Binnenpad 84, kappen en herplantgen boom  (17-12-2020)        
Giethoorn, Binnenpad 48, kappen boom (21-12-2020)
Paasloo, Oosterpaasloërweg 9, verplaatsen schuur (16-12-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 30a, tijdelijk gebruik maken chalet ten behoeve van Bed &Breakfast (17-12-2020)
Steenwijk, Buitensingel 18, bouwen  (17-12-2020)       

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Blokzijl, Zuiderzeeweg 1

De rectificatie betreft een aanpassing in een foutief aangegeven inzagetermijn. Het ontwerpbestemmingsplan Blokzijl, Zuiderzeeweg 1 ligt van 23 december 2020 tot en met 2 februari 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.
Het ontwerpbestemmingsplan Blokzijl, Zuiderzeeweg 1 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de functie wijziging van agrarisch naar wonen. Daarnaast wordt de huidige woning vervangen.  

De stukken liggen van 23 december 2020 t/m 2 februari 2021 ter inzage (1). Het ontwerpbestemmingsplan kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Wij vragen u om zoveel mogelijk online het ontwerpplan te raadplegen. Als u vragen heeft of toch een afspraak wilt maken, dan kan dat telefonisch via het nummer 14 0521 of via de gemeentelijke website. U kunt het ontwerpplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.BZLZuiderzeeweg1BP-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.BZLZuiderzeeweg1BP-ON01

 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 2 februari 2021 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).