Omgevingingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham/Kalenberg/Ossenzijl, Weerribben, tijdelijk plaatsen 2 trekkershutten (26-11-2020)
De Pol, Löhnislaan 2, bouwen recreatiewoning (25-11-2020)
Giethoorn, Jonenweg 19, kappen 2 bomen (27-11-2020)
Giethoorn, Vlier 24, bouwen woning (30-11-2020)
Giethoorn, Vlier 27 en 29, bouwen twee-onder-een-kapwoning (01-12-2020)
Scheerwolde, Brink 20 t/m 34, bouwen 8 woningen (26-11-2020)
Scheerwolde, Koningin Julianaweg, ophogen kopakker en dempen sloot (25-11-2020)
Scheerwolde, plan Rietweelde, kappen 16 bomen langs Steenwijkerdiep en 5 bomen langs Scheerwolderweg (27-11-2020)
Scheerwolde, Scheerwolderweg, bouwen woning (01-12-2020)
Sint Jansklooster, De Hoogte 7, renoveren en vergroten woning (25-11-2020)
Sint Jansklooster, t.h.v. Van Isselmudenstraat 24, evenemententerrein Monnikenweg, t.h.v. Kloosterweg 98 en t.h.v. De Omloop 20, plaatsen 4 huiszwaluw tillen (30-11-2020)
Steenwijk, Brigade, bouwen 3 twee-onder-een-kapwoningen (24-11-2020)        
Steenwijk, Gasthuisstraat 57, starten sushi afhaal- en bezorgrestaurant (30-11-2020)
Steenwijk, Jan van Riebeeckstraat 6, bouwen aanbouw (25-11-2020)
Steenwijk, Landgoedallee 64, plaatsen overkapping en berging  (01-12-2020)        
Steenwijkerwold, Blaankamp 3, verbouwen pand in twee appartementen en winkel (25-11-2020)    
Tuk, Bergweg 33, bouwen schuur (28-11-2020)        
Zuidveen, Zuidveenseweg 36, bouwen woning (01-12-2020)        

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Oldemarkt, de Hare 41, plaatsen overkapping (27-11-2020)
Oldemarkt, Windsingel 12, bouwen garage (27-11-2020)
Vollenhove, Kerksteeg 5, bouwen carport (27-11-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 270, plaatsen dakkapellen (27-11-2020)    

        

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl / Giethoorn / Kallenkote / Steenwijk / Wanneperveen en Willemsoord, Zuiderzeeweg / Jan van Nassauweg / Kerkweg / Kallenkote / Jan van Riebeeckstraat / Oostercluft / Vondelstraat / Veneweg / Koninging Wilhelminalaan, kappen 9 bomen (30-11-2020)
De Bult, Onderduikersweg 10, kappen 2 beuken (30-11-2020)
Giethoorn, Binnenpad, vervangen vonders (26-11-2020)
Giethoorn, Cornelisgracht 4, isoleren woning (01-12-2020)
Paasloo, Binnenweg 31, bouwen bijgebouw t.b.v. mantelzorg (26-11-2020)
Steenwijk, Landgoedallee 42, bouwen woning met bijgebouw (01-12-2020)
Steenwijk, Landgoedallee 42, bouwen woning met bijgebouw (01-12-2020)        
Steenwijk, Onnastraat 12, uitvoeren diverse werkzaamheden en plaatsen overkapping en bijgebouw (30-11-2020)
Steenwijk, Oyershoeve 2, plaatsen overkapping (27-11-2020)        
Tuk, J. H. W. Pasmanweg 2, bouwen basisschool 't Puzzelstuk en Dorpshuis Tuk (01-12-2020)
Vollenhove, Bisschopstraat 22, realiseren apppartement en onderhoud plegen aan pand (30-11-2020)   

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Willemsoord, Paasloregel 3a, plaatsen 6 verlichtingsmasten (24-11-2020)       

De stukken liggen van 9 december 2020 t/m 20 januari 2021 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.WLOpaaslregel3aOV-VA01/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.WLOpaaslregel3aOV-VA01/  

 

Reageren?

T/m 20 januari 2021 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant van 10 november 2020 is een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met het verkeerde adres gepubliceerd. Het juiste adres is:
Witte Paarden, nabij Witte Paarden 9, vervangen spoorbrug (02-11-2020)

 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant van 24 november 2020 is een verleende omgevingsvergunning ten onrechte gepubliceerd. Deze is vorig jaar al verleend en afgehandeld. Het betreft:
Steenwijk, Gasthuisstraat 26, veranderen kapconstructie en realiseren tweede woning (15-07-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).