Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten


21 december 2021,
Raadsvergadering
, aanvang 19.30 uur
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 21 december 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 

 

Verlenging Nadere regels subsidie ‘Frisse start na Corona’

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels subsidie ‘Frisse start na Corona’ gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de verlenging van deze subsidieregeling. Met deze subsidie wil de gemeente activiteiten stimuleren die bijdragen aan het herstel van de sociale samenhang en weer zorgen voor ontmoeting, binding en betrokkenheid tussen inwoners en bij leden en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 433285, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de wijziging. De subsidieregeling geldt tot 31-7-2022. De nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Mandaat Wet hergebruik overheidsinformatie

Burgemeester en wethouders hebben op 23-11-2021 het Mandaatbesluit Wet hergebruik van overheidsinformatie gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 431440, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van het mandaatbesluit. Het besluit is op
2-12-2021 in werking getreden. Het mandaatbesluit ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.