Algemeen

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit Carbidschieten volgens artikel 2:73a, tweede lid, APV gemeente Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders hebben op 30 november 2021 het “Aanwijzingsbesluit Carbidschieten volgens artikel 2:73a, tweede lid, APV gemeente Steenwijkerland” vastgesteld. Daarin zijn de locaties aangewezen waar op 31 december tussen 10:00 uur en 20:00 uur met carbid mag worden geschoten. Het besluit treedt in de plaats van voorgaande besluiten uit eerdere jaren, waarbij locaties zijn aangewezen waar met carbid mag worden geschoten. Het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 449300, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het Aanwijzingsbesluit is op 14 december 2021 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking Besluit bodycams gemeente Steenwijkerland 

Burgemeester en wethouders hebben op 30 november 2021 het “Besluit bodycams gemeente Steenwijkerland” vastgesteld. Dit besluit houdt in dat BOA’s en toezichthouders van het team Openbare Ruimte worden uitgerust met een bodycam als persoonlijk beschermingsmiddel. Het besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 451882, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit is op 14 december 2021 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Vaststelling Nadere regels subsidie Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels subsidie Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Met deze subsidieregeling wil de gemeente de ondernemers en maatschappelijke organisaties ondersteunen in de uitvoering van de verplichte controles op coronatoegangsbewijzen. De regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 452783, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de subsidieregeling. 
Verder ligt deze regeling kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.