Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Beulakerweg 125a, brandveilig gebruik OBS De Punter (7-12-2021)
Giethoorn, Kerkweg 50, aanplanten hoogstamfruitbomen (13-12-2021)
Kuinre, Het Anker 24, bouwen woning (10-12-2021)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 3d, bouwen woning (13-12-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 28, bouwen woning (8-12-2021)
Zuidveen, Zuidveenseweg 77, kappen koningslinde (7-12-2021)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Westenwold 12, verlengen en isoleren kap (7-12-2021)
Blokzijl, Beatrixstraat 7, plaatsen tijdelijke woonunit (9-12-2021)
Ossenzijl, Ossenzijlerweg 1, plaatsen 2 lichtmasten bij rijbak (7-12-2021)
Steenwijk, Kornputsingel 1B, realiseren appartement (7-12-2021)
Landgoedallee 24, bouwen woning (7-12-2021)
Landgoedallee 29, bouwen woning (7-12-2021)
Oostermeentherand 2C, plaatsen lichtreclame (10-12-2021)
Scholestraat 52A, renoveren en verbouwen wijnpakhuis naar opslag en appartement (9-12-2021)
Steenwijkerwold, Conincksweg 8, plaatsen dakkapel (10-12-2021)
Oldemarktseweg 54, herbouwen bedrijfswoning met loods (09-12-2021)    
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

    
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Oldemarkt, Kruisstraat 80, bouwen vervangende woning (6-12-2021)
Paasloo, Spinnerslaan 11, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (13-12-2021)        
Steenwijk, Dolderweg 40, verbouwen bedrijfsgebouw (6-12-2021)