Algemeen

Vaststelling draagvlak Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2022

Op 26-10-2021 heeft de gemeenteraad de Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2022 vastgesteld. Deze verordening treedt pas in werking als er voldoende steun is onder de bijdrageplichtigen. Om dit te onderzoeken is een draagvlakmeting gedaan. Op 14-12-2021 heeft het college vastgesteld dat uit de draagvlakmeting blijkt dat er voldoende steun is voor deze verordening. Dit draagvlakbesluit is op 20-12-21 bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 461313, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl