Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 109, starten Bed & Breakfast (15-12-2021)
Nederland, Veldhuisweg 12, kappen boom (15-12-2021)
Sint Jansklooster, tegenover Halleweg 9, aanleggen 3 dammen en kappen eik (13-12-2021)
Steenwijk, Buitensingel 29, bouwen woning (14-12-2021)
Veenlanden 42, plaatsen dakkapel (13-12-2021)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Binnenpad 53, kappen es (15-12-2021)
Vosjacht 10, bouwen vervangende woning (16-12-2021)
Steenwijk, Hooilandenallee 3, bouwen woning (17-12-2021)
Landgoedallee 2, bouwen woning (15-12-2021)
Willemsoord, Paasloregel 56, kappen esdoorn (15-12-2021)