Algemeen

13 december 2021 Commissie bezwaarschriften,   

digitaal via de applicatie Zoom 

Agenda:19.15  uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning starten kapsalon aan huis locatie J.H.W. Pasmanweg 1 te Tuk; 
De stukken liggen t/m 13 december 2021 voor belanghebbenden ter inzage. Aanmelding voor de digitale zitting is mogelijk tot 9-12-2021. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Laarhuis, van het secretariaat commissie bezwaarschriften, telefoon 14 0521. 
14 december 2021 Politieke Markt, aanvang 19.30 uur
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 14 december 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.