Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Belt Schutsloot, Havezatherweg, aanleggen 3 parkeerplaatsen (23-11-2021)
De Bult, Bultweg 12, kappen 6 kastanjebomen (28-11-2021)
Giethoorn, De Rietlanden 5t, kappen boom (23-11-2021)    
Lange Steeg, kappen en herplanten 7 bomen (26-11-2021)
Kuinre, Henric de Cranestraat 57, herbouwen aanbouw (29-11-2021)
Steenwijk, hoek Eeser Gaard en Eeser Weide, bouwen bedrijfunits (23-11-2021)
Gasthuislaan 2, kappen en herplanten 9 bomen park Rams Woerthe (26-11-2021)
Tuk, Tukseweg 87, restaureren schoorsteen (24-11-2021)        

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Eesveen, t.h.v. Eesveenseweg 46, aanleggen landbouwinrit (25-11-2021)
Scheerwolde, Woldlakeweg 16, bouwen jongveestal (29-11-2021)
Steenwijk, Aasingel 19, bouwen woning (26-11-2021)
Buitensingel 16, bouwen woning (25-11-2021)
Vollenhove, Productieweg 5, uitbreiden bedrijfspand (22-11-2021)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Diverse locaties Steenwijkerland, kappen 60 bomen (23-11-2021)
Giethoorn, Binnenpad 49, plaatsen 33 vakantieverblijven (16-11-2021)
Hazelaar 11, bouwen woning (29-11-2021)
Onna, Meppelerweg 206, bouwen woning (25-11-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 6, bouwen woning (22-11-2021)
Oosterstraat 56 en 58, uitbreiden en samenvoegen panden (24-11-2021)
Oosterstraat 65, starten pannenkoekenhuis (22-11-2021)
Woldpoort 1 t/m 55, plaatsen slagboom parkeerterrein (19-11-2021)
Tuk, Tukseweg 168, legaliseren hekwerk (23-11-2021)
Tukseweg 220, vervangen en ophogen dak (24-11-2021)
Vollenhove, rotonde weg van Rollecate/Het Franse Pad, plaatsen corso kunstwerk (19-11-2021)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.