Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Gruttoweg 1, Kallenkote

Het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de woonbestemming naar een maatschappelijke bestemming om hier een woon-zorg locatie van te maken. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Jan van Nassauweg 12, Giethoorn

Het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van agrarische bedrijfsactiviteiten.  

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

NKennisgeving ontwerpbestemmingsplan Oldemarktseweg 103 & 103a, Steenwijkerwold

Het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming om hier een nieuw woonerf te realiseren. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt