Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Blankenham, Blokzijlerdijk 19, realiseren windturbine (13-12-2022)
Giethoorn, Kooiweg 2, realiseren gesloten WKO-systeem woning (1-11-2022)
Kuinre, Henric de Cranestraat 9, beeindiging opslag consumentenvuurwerk (9-12-2022)
Steenwijk, Koematen 3, uitbreiding vriescel (12-12-2022)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 176, plaatsen propaantank (28-11-2022)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.