Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerp-uitwerkingsplan ‘Blokzijl – Noordermaten’

Het uitwerkingsplan van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan voorziet in de bouw van 80 woningen. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt