Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Kuinderstraat 10, renoveren en verbouw woning (10-12-2022)
Giethoorn, Binnenpad 33a, plaatsen chalet (19-12-2022)
Bovenwijde 21, kappen twee populieren (15-12-2022)
Steenwijk, Middenweg 22,  renoveren atletiekbaan en plaatsen kogelslingerkooi (19-12-2022)
Steenwijkerwold, Thijendijk 14, vervangen schuur t.b.v. mantelzorgwoning (16-12-2022)


Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Basserweg 30, plaatsen mantelzorgunit ( 15-12-2022)
Giethoorn, Beulakerweg 55, aanleggen parkeerplaats ( 20-12- 2022) Twee weken bezwaartermijn!
Binnenpad 44, starten B&B (13-12-2022)
Marijenkampen, Ongeleg 18, plaatsen zonnepanelen in tuinopstelling (16-12-2022)
Oldemarkt, Hoofdstraat 6, bouwen 3 geschakelde woningen (15-12-2022)
Steenwijk, De Pol Koloniepad, Willemsoord  Ronde Blesse, Willemsoord Paasloregel, Zuidveen Gasthuisdijk,  Giethoorn Cornelisgracht, Giethoorn Beulakerweg, Wanneperveen Gasthuisdijk, Steenwijk Middenweg, De Bult Eiderberg, Marijenkampen Heideveldseweg, Baars Prins Willem Alexanderlaan, Steenwijk Onnaweg, Paasloo De BraamBrink ,Steenwijk Schansweg, Sint Jansklooster Halleweg, Zuidveen Zuidveenseweg, De Pol Lohnislaan,Wanneperveen Veneweg, Giethoorn De Rietlanden,  Scheerwolde Oeverweg, Steenwijkerwold Oldemarktseweg Willemsoord Kon. Wilhelminalaan,  Eesveen Van Karnebeeklaan, Steenwijk Stationsplein, Steenwijk Egbert Hiddinkstraat, Steenwijk J,H, Trompmeesterstraat, Sint Jansklooster, Leeuwte, Kuinre Punterweg, Giethoorn Langesteeg, Giethoorn Oeverweg, Giethoorn Kloostersteeg, Blokzijl Rietvink, Scheerwolde, Scheerwolderweg, Kuinre Burchstraat, Steenwijkerwold Hesselingendijk, Giethoorn Thijssengracht, Giethoorn Kikkerij, kappen 39 en 42 bomen (12-12-2022)
Tuk, ter Zwege 3, bouwen schuur ( 16-12-2022)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Oldemarkt,  Hoofdstraat 5, vervangen handelsreclame, verbouw pand (13-12-2022)
Steenwijk, Gasthuissstraat 5, verbouw winkelpand naar woning (15-12-2022)
Vendelweg 3a, uitbreiden ambulancepost (13-12-2022)