Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

20 december 2022    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 20 december 2022, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.


Bekendmaking Aanwijzingsbesluit Carbidschieten volgens artikel 2:73a, tweede lid APV gemeente Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders hebben op 22 november 2022 het “Aanwijzingsbesluit Carbidschieten volgens artikel 2:73a, tweede lid APV gemeente Steenwijkerland” vastgesteld. Daarin zijn de locaties aangewezen waar op 31 december tussen 10:00 uur en 20:00 uur met carbid mag worden geschoten. Met dit aanwijzingsbesluit is het voordien geldende ‘Aanwijzingsbesluit carbidschieten’ ingetrokken. Het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2022, nr. 532780, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het Aanwijzingsbesluit is op 1 december 2022 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen. 


Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Brown, R.G., 22-09-1968, per 26-10-2022 (voornemen) 
de Graaff, J., 01-01-1980, per 26-10-2022 (voornemen)
Oostra, T., 29-03-1974, per 02-11-2022 (voornemen)
Oostra, S., 26-10-2005, per 02-11-2022 (voornemen)

T/m 11-01-2023 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.