Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Lakeweg 7 en 8, IJsselham  

Het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het agrarische bouwperceel (Lakeweg 7) en het omzetten van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. (Lakeweg 8) 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt


Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Blokzijlerdijk 5, Blankenham  

Het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt