Algemeen

Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenwijkerland 2023

De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 29 november 2022 de Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenwijkerland 2023 vastgesteld. In deze verordening zijn procedureregels opgenomen met betrekking tot  het indienen van verzoeken om nadeelcompensatie.
De regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 54745 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de verordening. Deze verordening treedt in werking tegelijkertijd met de inwerkingtreding van titel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet. Naar verwachting zal dit op 1 juli 2023 zijn.

De  verordening ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.