Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop woningbouwlocatie aan het Marktplein in Oldemarkt

De gemeente heeft het plan om een perceel te verkopen aan woningcorporatie Stichting Wetland Wonen Groep (hierna: Wetland Wonen) voor het realiseren van 14 sociale huurwoningen op de locatie van het voormalige gemeentehuis aan het Marktplein in Odemarkt. Het gaat om een gedeelte van het perceel grond kadastraal bekend, gemeente Oldemarkt, sectie H, nr. 1446 , in zijn totaliteit circa 1.622 m² groot. 
De belangrijkste taak van een woningcorporatie als toegelaten instelling is te zorgen voor betaalbare woningen voor huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens. In 2018 hebben de woningcorporaties een investeringsplan voor Steenwijkerland opgesteld, waarin is opgenomen dat Wetland Wonen voornemens is tot 2023 ca. 45 sociale huurwoningen toe te voegen in de Noordelijke kernen. 
Met het oog op het investeringsplan heeft Wetland Wonen plannen gemaakt om te investeren in sociale huurwoningen in de Noordelijke kernen van de gemeente Steenwijkerland om het aanbod hiervoor te vergroten. In het investeringsplan is de bovenstaande locatie specifiek benoemd voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. 
Om die redenen ziet de gemeente Wetland Wonen als enige (serieuze) gegadigde. Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantsje Vriesema, projectleider ontwikkeling, Team Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. grondverkoop woningbouwlocatie Marktplein Oldemarkt.