Verkiezingen gemeenteraad

Type bekendmaking
verkiezingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
20-02-2018
Kaart behorende bij: Verkiezingen gemeenteraad

Beschrijving

Op vrijdag 9 februari 2018 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing op 21 maart 2018 van de gemeenteraad van Steenwijkerland beslist over:
-  geldigheid van de kandidatenlijsten;
-  handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
-  handhaving van de daarboven geplaatste aanduiding van de politieke groepering; en
-  de nummering van de kandidatenlijsten.
Het proces-verbaal van de zitting ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. U kunt het proces-verbaal (pdf, 383 KB) ook digitaal inzien.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).