Voornemen opleggen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit: Giethoorn, Binnenpad 68

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8355BV 68
Publicatiedatum
27-02-2018
Einddatum
13-03-2018
Kaart behorende bij: Voornemen opleggen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit: Giethoorn, Binnenpad 68

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om in het kader van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen aan:

Locatie:
Giethoorn, Binnenpad 68

De maatwerkvoorschriften en de bijbehorende stukken liggen van 27 februari 2018 tot en met 13 maart 2018 ter inzage.

Over het voornemen kan iedereen tot en met 13 maart 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).