Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): Tuk, Wethouder Slootstraat 2 t/m 16 en Wethouder Zeefatstraat 7 t/m 25

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
 • 8334SN 6
 • 8334SN 12
 • 8334SN 14
 • 8334SN 8
 • 8334SN 10
 • 8334SM 9
 • 8334SM 11
 • 8334SN 16
 • 8334SM 7
 • 8334SM 13
 • 8334SM 15
 • 8334SM 17
 • 8334SM 23
 • 8334SM 25
 • 8334SM 19
 • 8334SM 21
 • 8334SN 2
 • 8334SN 4
Publicatiedatum
13-02-2018
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): Tuk, Wethouder Slootstraat 2 t/m 16 en Wethouder Zeefatstraat 7 t/m 25

Beschrijving

Tuk, Wethouder Slootstraat 2 t/m 16 en Wethouder Zeefatstraat 7 t/m 25, bouwen 18 woningen (13-02-2018) 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).