Ingekomen aanvraag evenementenvergunning: Giethoorn, dorpsgracht Binnenpad

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8355BV
Publicatiedatum
27-02-2018
Einddatum
07-03-2018
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag evenementenvergunning: Giethoorn, dorpsgracht Binnenpad

Beschrijving

Giethoorn, dorpsgracht Binnenpad, Swim to Fight Cancer op 01-07-2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur

 

De stukken liggen t/m 7 maart 2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 7 maart 2018 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).