Tijdelijke wegafsluiting: Belt-Schutsloot, Arembergerweg

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8066RA
Publicatiedatum
06-02-2018

Beschrijving

Belt-Schutsloot, Arembergerweg, van maandag 12 februari 2018 tot en met dinsdag 13 maart 2018. Wegens het vervangen van de brug in de Arembergerweg is deze weg afgesloten voor autoverkeer. De Arembergerweg blijft gedurende de bouwperiode wel toegankelijk voor fietsverkeer. Ter hoogte van de brug wordt door middel van een tijdelijke fiets-/voetgangersbrug een veilige fiets- en voetgangersverbindingen gecreëerd.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).