Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:

Sint Jansklooster, kruising Leeuwte en Schaarweg (nabij Leeuwte 92), vervangen gasreduceerstation (05-02-2019)
Vollenhove, Kerkplein 10, starten lunchroom (30-01-2019)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.