Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, nabij Wortelmarkt 7, vervangen houten delen in sluis (31-01-2019)
De Bult, Bultweg 24, verbouwen en renoveren woonhuis (29-01-2019)
Giethoorn, Binnenpad 33, bouwen berging (29-01-2019)
Kuinre, Het Anker 2, bouwen bedrijfspand en woning (31-01-2019)
Steenwijk, Scholestraat 52A, renoveren en verbouwen wijnpakhuis naar opslag en appartement (29-01-2019)
Vollenhove, Groenestraat 22, wijzigen 4 ramen (01-02-2019)
Vollenhove, Groenestraat 24, doorbraak muur keuken (30-01-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baarlo, Veldhuisweg 2, kappen 6 wilgen en 3 essen (04-02-2019)
Giethoorn, Blokzijlseweg nabij Oeverweg 8, kappen 4 zieke essen (31-01-2019)
Giethoorn, ter hoogte van De Rietlanden 1a t/m 1m, kappen 42 essen (01-02-2019)
Giethoorn, Jonenweg 7a, toevoegen aanduiding plattelandswoning (31-01-2019)
Steenwijk, Sangerland 34, bouwen schuur (06-02-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 25, 30, 32, 34 en 52, bouwen 5 woningen (05-02-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 26, 27, 28, 31, 33, 35 en 36, bouwen 7 recreatiewoningen (05-02-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 29, bouwen woning (05-02-2019)    
Vollenhove, schuin tegenover Haven 15, plaatsen kunstwerk en herinrichting picknickplaats (30-01-2019) 

      
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:

Basse, Boslaan 1, vervangen achterdak door nieuwe opbouw (01-02-2019)
Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, plaatsen houten veranda met bergruimte en overkapping (01-02-2019)
Vollenhove, Voorpoort 8 en 8a, verbouwen pand en realiseren 2 appartementen (31-01-2019)


Rectificatie

In de Steenwijkerland Expres van 29 januari 2019  is een ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) met de verkeerde omschrijving gepubliceerd. De juiste omschrijving is:
Giethoorn, Jonenweg 1c, bouwen bedrijfspand

De stukken liggen van 30 januari 2019 t/m 12 maart 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/AB62C4F4-A672-456A-8BAF-D4867B9AE5C4/

De bestanden zijn beschikbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.GHNJonenweg1cOV-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 12 maart 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).